ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ, ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες συντελούν στη σωστή, αποτελεσματική και χρηστή οικονομική διαχείριση. Φιλοδοξία μας αποτελεί η παροχή έγκυρων λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών και υποδείξεων, οι οποίες θα βοηθήσουν ουσιαστικά τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα να διεκπεραιώσουν σωστά και νομότυπα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Γνωρίζουμε σε βάθος το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της εργατικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Φιλοδοξία μας αποτελεί η έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για τις σημαντικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στον συγκεκριμένο κλάδο και οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ

Εξειδικευόμαστε στον τομέα της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης. Προσφέρουμε ένα σύνολο σημαντικών υποστηρικτικών εργαλείων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την συγκρότηση μιας ρεαλιστικής επιχειρηματικής στρατηγικής και την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Βοηθάμε ουσιαστικά την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί, εντασσόμενη σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά επενδυτικά, ερευνητικά και τεχνολογικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Προσφέρουμε πολύτιμη βοήθεια καθ’ όλη την διαδικασία χρηματοδότησης: από την ενημέρωση και την αναγνώριση ευκαιριών, μέχρι τις υπηρεσίες εκπόνησης, υποβολής, επίβλεψης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε την σύγχρονη επιχείρηση, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτής, αλλά και στη συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις. Η σύγχρονη πραγματικότητα, προβάλει ως επιτακτική ανάγκη την οργανωμένη εταιρική λειτουργία και τη βελτιστοποίηση του παρεχόμενου τελικού προϊόντος / υπηρεσίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υιοθετούμε την χρήση της πληροφορικής για τις ανάγκες οργάνωσης και καλύτερης λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους, πιστοποιημένους και τεχνικά καταρτισμένους συνεργάτες, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης, οι οποίες θα προσδώσουν αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρησή σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες / φυσικά πρόσωπα, υποστηρίζοντάς τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο. Στεκόμαστε δίπλα τους με γνώση και υπευθυνότητα, δίνοντας λύσεις στα φορολογικά ζητήματα που τους απασχολούν. Λειτουργούμε προληπτικά, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα των πελατών μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Υποστηρίζουμε ουσιαστικά και με συνέπεια την επιχείρησή σας, εν μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών δεδομένων.

Η Λύση Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2013 και αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την περιοχή της Χαλκίδας, αλλά και γραφείο εκπροσώπησης στην περιοχή της Αθήνας.

Η εταιρεία διαθέτει μια εσωτερική ομάδα συμβούλων με μεγάλη ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της παροχής Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων & του Marketing. Τα στελέχη της Λύση Συμβουλευτικής έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά ή ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ έχουν εργαστεί σε μεσαίες και υψηλές θέσεις ευθύνης για (κατά μέσο όρο) περισσότερο από 12 χρόνια.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύναψη μιας σειράς στρατηγικών συνεργασιών με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι σε συνεργασία με την Λύση Συμβουλευτική παρέχουν στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Λύση Συμβουλευτική δεν λειτουργεί ως ένα τυπικό λογιστικό γραφείο τοπικής εμβέλειας. Αντιθέτως, στόχο της αποτελεί η προσφορά ενός πλήρους φάσματος έγκυρων οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πανελλαδική κλίμακα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υγιή ανάπτυξη του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και γνωρίστε ένα καινούργιο, σημαντικά αναβαθμισμένο επίπεδο εξυπηρέτησης, υποστήριξης και συνολικής προσέγγισης των επιχειρηματικών θεμάτων που σας απασχολούν.

ΧΑΛΚΙΔΑ

22215 50826

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ